StartOmsorg och hjälpFunktionsnedsättning, handikapp
Kategori

Funktionsnedsättning, handikapp

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2019-01-04 10:06
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Beslut, vård- och omsorgsrelaterade avslag - Överklaga

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-07-06 11:43

  Om du vill överklaga ditt beslut (helt eller delvis) kan du få hjälp med detta av den handläggare som fattat beslutet. Överklagan skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Vård och oms...

 • Bistånd enligt Socialtjänstlagen - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-12 08:58

  Biståndsansökan innehåller: Trygghetslarm, Kontaktperson, Särskilt boende, Mathållning, Ledsagning, Korttidsboende, Hjälp i hemmet, Avlösning/omvårdnad och Boendestöd När en person har svårt att k...

 • Boendestöd och träningsboende

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-03-05 15:52

  Boendestöd är en biståndsbedömd insats som riktar sig till personer med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Stödet kan ges som instruktioner, vägledning, motivering och aktivering. Persona...

 • Ekonomiskt stöd enligt LSS, utbetalning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-17 08:58

  Denna blankett används för att söka utbetalning av ekonomiskt stöd vid personlig assistents sjukfrånvaro.

 • Familjehem - Intresseanmälan och socialregisterutdrag

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-10 11:10

  Ett familjehem blir barnets eller ungdomens nya hem. En placering i familjehem kan vara allt från några få veckor till en hel uppväxt. Med denna blankett kan du anmäla intresse om att bli familjehe...

 • Fritidsaktiviteter och mötesplatser

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-09-06 14:29

  Mötesplatser med social samvaro och fritidsaktiviteter för bland annat dig som har någon form av funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Väl mött!

 • Hemsjukvård och Rehabteam

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-06 10:54

  Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få sjukvård hemma genom kommunen...

 • Kontaktfamilj - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-10 11:08

  Kontaktfamilj - något för dig? Kontaktfamilj ska vara resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen kan fungera som en förebild. Det kan vara ensamståen...

 • Kontaktperson - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-10 11:07

  Kontaktperson - något för dig? Som Kontaktperson arbetar du i förebyggande syfte för att främja sociala kontakter och människors utveckling. Ett intressant och givande arbete. Såväl familjer som...

 • LSS - Vilket stöd kan man få?

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-07 09:44

  Ansökan om stöd och hjälp enligt LSS

 • LSS, stöd och service

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-09-17 08:47

  Behovet av en särskild lag för att trygga tillvaron för personer med omfattande funktionshinder har sin grund i att lagar som socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte räckte...

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-03 11:52

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Personlig assistans

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-04-23 16:09

  Personer under 65 år med stor funktionsnedsättning kan ansöka om personlig assistans.

 • Personligt ombud

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-11 08:34

  Personligt ombud Västmanland arbetar för personer som har psykiska funktionshinder och är över 18 år. Personligt ombud är kostnadsfritt och har tystnadsplikt.

 • Riksfärdtjänst - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-23 13:23

  Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland,&...

 • Stöd till familjen

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-19 13:55

  Det är viktigt att få vara sig själv och känna trygghet i sin familj. Men det kan finnas situationer då man kan behöva stöd utifrån för att se lösningar. Här hittar du olika typer av stöd till dig ...

 • Särskilda insatser enligt LSS - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-29 13:09

  Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga...

 • Tillgänglighet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-12-27 15:02

  Nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska samtliga vara tillgängliga för alla - även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning. Därför ställs det alltid krav på att om det byggs nytt, så...