StartOmsorg och hjälpFamilj, barn och ungdom
Kategori

Familj, barn och ungdom

Publicerad 2016-10-24
Uppdaterad 2019-01-04 10:06
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Familjebehandling - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-04 12:28

  Familjebehandling är en frivillig öppenvårdsinsats efter beslut från en socialsekreterare. Som förälder kan man ta kontakt med och ansöka om stöd och hjälp hos Barn och ungdomsenheten på Vård och o...

 • Familjerätt - rådgivning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-27 09:11

  Att fortsätta vara föräldrar tillsammans efter en separation kan ibland vara svårt. Även om alla föräldrar har ambitionen att göra det man upplever vara bäst för barnen är det inte självklart att d...

 • Familjerådgivning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-29 09:41

  Vuxna familjemedlemmar, par eller ensamstående som har samlevnads- och relationsproblem kan vända sig till familjerådgivningen.

 • Familjerådgivning - bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 13:12

  Familjerådgivningen erbjuder er som vill få hjälp att lösa problem i familjen eller parförhållandet rädda äktenskapet eller kunna samarbeta bättre, även om ni tänker gå skilda vägar, kunna samtala ...

 • God man för ensamkommande barn - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:37

  Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn använder du den här blanketten för att meddela ditt intresse till Överförmyndaren.

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-03 11:52

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Misstanke om barn som far illa

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-08 16:14

  Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till myndighetsenheten inom socialtjänsten. För dig som arbetar med barn och ungdomar finns det inget alternativ - du är sk...

 • Stöd till familjen

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-19 13:55

  Det är viktigt att få vara sig själv och känna trygghet i sin familj. Men det kan finnas situationer då man kan behöva stöd utifrån för att se lösningar. Här hittar du olika typer av stöd till dig ...

 • Ung och mår dåligt

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-21 12:09

  Kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland arbetar aktivt för att öka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer, för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt hjälp. Ett led...

 • Våld i nära relationer, Sala kommun

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-08 16:06

  Våld i nära relationer

 • Överförmyndaren, avseende behov av god man eller förvaltare - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:40

  Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall g...

 • Överförmyndaren, från socialnämnden avseende barn - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:24

  Nämnden skall anmäla till överförmyndaren, om den finner att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggan...

 • Överförmyndaren, från socialnämnden avseende behov av förmyndare - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:40

  Socialnämnden ska enligt lag anmäla till överförmyndaren om den finner att förmyndare eller medförmyndare bör förordnas för någon när förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalt...

 • Överförmyndaren, redogörelseblankett, ensamkommande flyktingbarn

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:46

  För att överförmyndaren ska kunna granska hur du sköter ditt uppdrag som god man till ensamkommande flyktingbarn och kunna arvodera dig behöver du fylla i denna blankett och lämna till överförmynda...