Kategori

Friluftsliv och motion

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2016-04-25 11:26
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Badplatser i kommunen

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-29 11:48

  I kommunen finns det tio friluftsbad öppna för allmänheten och där underhållet vanligtvis utförs av föreningar med kommunalt skötselbidrag. Under badsäsongen 1 juni till 18 augusti utövar kommunens...

 • Badvattenkvalitet - tillsyn

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:49

  Tillsyn och provtagning för Sala och Heby kommuns kommunala utebad Provtagningen inför varje  badsäsong inleds med att det tas ett referensprov och därefter tre prov...

 • Biologisk mångfald i våra grönområden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-28 10:54

  Som säkert alla har märkt så har vi inom stadens hägn många olika sorters parker och grönområden. Parker som har olika syften och funktion till trevnad och nytta för inte bara människorna i staden ...

 • Cykling och cykelvägar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-08 16:06

  I Sala finns många trevliga cykelvägar att välja på. Sverigeleden är en markerad cykelväg som går genom Sverige och passerar Sala i närheten av Sala silvergruva. Använd ett färdsätt som är bra både...

 • Egen eller kommunal anläggning, skötselbidrag (A+B) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-02-03 08:38

  Detta bidrag syftar till att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommun. Bidraget avser drift, underhåll och skötseltimmar av hela anläggninge...

 • Elljus-, motions- och hälsospår

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-05 11:38

  I Sala finns många fina motionsspår. Några är elbelysta och fungerar vintertid även som skidspår. Spåren sköts av föreningar med stöd i form av bidrag från kommunen. Hälsospår är ett enkelt sätt at...

 • Fiske

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-12-14 10:09

  För att kunna fiska i sjöarna runt om i Sala kommun måste du köpa ett fiskekort. Här finns fiskekort för dig som vill kunna fiska under en dag på semestern, för dig som har sommarstuga i trakten oc...

 • Fågelskådning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-03-13 09:13

  Sveriges nordligaste koloni av svarttärna finner du i Fläckebo tillsammans med sångsvanar. Skåda efter rovfåglar, beckasiner, gäss och tranor i Bännbäck. Här kan du botanisera bland fler platser me...

 • Föreningsläger - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-28 10:28

  Kultur & Fritid erbjuder föreningar att boka idrottslokaler för lägerverksamhet. Det finns även möjlighet till enkel övernattning i gymnastiksalar och övernattning på vandrarhem eller hotell. ...

 • Koloniområden och odlingslotter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-03-11 11:03

  I centrala Sala finns det två föreningsdrivna koloniområden med odlingslotter.

 • Lekplatser

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-08-24 08:41

  I Sala tätort finns det en stor lekpark i Stadsparken som till stor del är tillgänglig för alla barn. Här finns många roliga saker att upptäcka och göra för alla åldrar. Utöver detta finns det samm...

 • Lägergårdar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 16:00

  Kultur och Fritid erbjuder föreningar att boka idrottslokaler för lägerverksamhet. Det finns även möjlighet till enkel övernattning i gymnastiksalar och övernattning på vandrarhem eller hotell....

 • Motorsport

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-12-27 14:54

  För de som är intresserade av vissa typer av motorsport i kommunen finns Isätra Motorstadion.

 • Naturområden, naturreservat, nationalpark

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-02 12:41

  Salas vackra natur bjuder på många smultronställen - Färnebofjärdens nationalpark med ett unikt älvlandskap, Svartådalen med slåtterängar och våtmarker samt regionens många sjöar som bjuder på härl...

 • Skidåkning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-04-25 13:43

  I Sala finns det många fina skidspår vintertid. De allra flesta fungerar som motionsspår under övriga året, men prepareras för skidåkning på vintern. I Sala sköter föreningarna skidspåren med bidra...

 • Skridskoåkning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 16:00

  Det finns möjlighet till skridskoåkning både inomhus och utomhus i vår kommun. För skridskoåkning utomhus är det som vanligt till största delen väderleken som styr vad som kan erbjudas. Det är allt...

 • Sommarläger - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-14 10:58

  Sala kommun har som mål att erbjuda ett så brett lägerutbud som möjligt. Alla läger startar första dagen på Kulturkvarteret Täljstenen. Under lägren är samtliga deltagare försäkrade genom Sala kom...

 • Vandringsleder och strövområden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-10-18 16:03

  Snöra kängorna och packa ryggsäcken! I Sala finns många möjligheter till vandring i skog och mark. Upplev naturen till fots. Sala erbjuder flera vandringsleder i vacker och rofylld miljö. Gruvdamms...

 • Vara vatten - Sala stadspark

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-04-18 11:16

  I september 2016 invigdes konstverket "Vara vatten" i Sala stadspark. Verket är en del av den ansiktslyftning som stadsparken fått under 2016 med ny entré, nybyggd kafébyggnad och nyanlagd parkerin...