Kategori

Akut hjälp

Publicerad 2017-04-10
Uppdaterad 2018-09-27 16:06
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Efter skogsbränderna 2018

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-14 14:38

  För dig som på olika sätt har drabbats eller berörts av skogsbränderna 2018. Information, råd och vägledning.

 • Eftersläckning och bevakning efter skogsbrand

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Information om eftersläckning av skogsbrand - främst riktad till fastighetsägare.

 • Kvinnojour och mansjour

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-08 16:14

  Kvinnojouren tar emot kvinnor som utsätts för våld. Det finns också flera organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Västmanlands län har även ett kriscentrum ...

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-03 11:52

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Psykisk ohälsa

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-03-05 15:51

  Alla människor har en psykisk hälsa. Många tror att psykiska problem bara drabbar svaga personer och att det bara angår andra. Tvärtom är det vanligare än många tror. Man vet fortfarande inte allt ...

 • Samlad information relaterat till skogsbränderna i Sala kommun

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-14 14:24

  Listning av all publicerad information relaterat till skogsbränderna vid Rörbo, Helgonmossen/Björnmossen och Broddbo i Sala kommun.

 • Stöd efter branden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-18 08:29

  Information för dig som är drabbad av branden och söker krisinformation och olika former av krisstöd.

 • Trygghetslarm - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-04 09:10

  Trygghetslarm är ett hjälpmedel med vilket man kan tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Vid larm kopplas larmanropet till TrygghetslarmsCentralen i Malmö, där operatören avgör anropets karakt...

 • Ung och mår dåligt

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-21 12:09

  Kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland arbetar aktivt för att öka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer, för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt hjälp. Ett led...