StartUppleva och göraFöreningar, föreningsliv
Kategori

Föreningar, föreningsliv

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2019-01-04 09:48
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Anläggningsuppgifter till föreningsregistret - Rapportera

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-22 16:22

  I Sala finns föreningar som har anläggningar av olika slag. Kommunen har ett register på dessa anläggningar och det är föreningarna som vid behov anmäler uppdatering av uppgifterna. Registret är ti...

 • Arrangemang till evenemangskalendern - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-16 14:05

  Evenemangskalendern är en tjänst som kommunen driver för att marknadsföra alla evenemang som äger rum i Sala.

 • Arrangemangsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:06

  Arrangemangsbidrag kan sökas av förening, organisation eller företag som har sitt säte i Sala kommun och ges till enstaka offentliga arrangemang som kan anses ligga utanför ordinarie verksamhet. A...

 • Arrangemangsbidrag - Redovisning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-20 10:35

  Arrangemang som beviljats stöd ska skicka in en redovisning senast 3 månader efter avslutat evenemang.

 • Arrangemangsbidrag Snabb slant - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:06

  Snabb slant är ett bidrag för dig som vill genomföra ett kultur- eller fritidsprojekt av engångskaraktär som t ex en filmvisning, fotoutställning, workshop, konsert, pingisturnering eller debattkvä...

 • Arrangemangsbidrag Snabb slant - Redovisning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-20 09:29

  Redovisningen ska lämnas senast 3 veckor efter att aktiviteten genomförts.

 • Bilda förening

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-02-03 10:41

  När man bestämt sig för att bilda en förening finns det en del viktiga saker att tänka på. Här får du veta hur du går tillväga.

 • Egen eller kommunal anläggning, investeringsbidrag (C) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-02-22 14:06

  Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommun. Bidraget avser mer omfattande reparationer, inköp av maskiner, nyb...

 • Egen eller kommunal anläggning, skötselbidrag (A+B) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-02-03 08:38

  Detta bidrag syftar till att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommun. Bidraget avser drift, underhåll och skötseltimmar av hela anläggninge...

 • Förening med social inriktning, generellt bidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:48

  Bidraget ska stödja och främja det ideella föreningsarbetet i Sala kommun.

 • Föreningsbidrag

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:18

  Kultur- och fritidsnämnden ger stöd och bidrag till föreningslivet i Sala. Bidragen avser att vara ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva ...

 • Föreningsdrivna samlingslokaler, driftsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-12-20 16:35

  Bidrag till föreningsdrivna samlingslokaler är uppdelat i två delar: driftsbidrag och investeringsbidrag. Med denna blankett ansöker du om driftsbidrag vilket avser stödja föreningar som driver eg...

 • Föreningsdrivna samlingslokaler, investeringsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-12-20 16:16

  Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal samlingslokal. Bidraget avser mer omfattande reparationer eller kostsamma förbättringar av samlingslokalen som innebä...

 • Föreningsledarstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:26

  Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell ledarinsats inom föreningslivet i Sala" och delas lika mellan stipendiaten och den förening där ledaren är verksam. Stipend...

 • Föreningsregister

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-08-30 10:13

  Sala består av nästan 300 föreningar som vill vara med och engagera och aktivera. Ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds gammal som ung , salabo eller besökare. Här finns tillgån...

 • Föreningsregistret, uppgifter - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-12 10:33

  Att gå med i föreningsregistret är en handling som inte bara är till fördel för din förening utan även för Sala kommuns invånare. Som förening är det viktigt att synas, samtidigt som det underlätta...

 • Idrottslokaler - bokningsförfrågan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-21 08:19

  Här kan du lämna önskemål om träningstider för en hel säsong (höst/vår) i kommunens idrottslokaler.  Du kan också se vilka idrottslokaler som finns att hyra.   Idrottshallen L...

 • Kulturaktör - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-04 16:16
 • Kulturarvsstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:16

  I enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20 § 193 utlyses ett nytt Kulturarvsstipendium á 30.000 kr. Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utveck...

 • Kulturstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:19

  Kulturstipendiet är en belöning för värdefull kulturgärning. Sala kulturstipendium är avsett som stöd och uppmuntran för verksamhet inom skilda aktuella områden. Stipendiet är på 25.000 kr. ...

 • Lasse O´Månssons naturastipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-03 11:45

  Lasse O'Månssons naturastipendium instiftades 2010 av dåvarande Kultur- och fritidsnämnden. Stipendiet avser fritt sommarboende för skapande personer i Drängstugan vid Sala silvergruva. Stipen...

 • Lotteritillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-17 14:54

  Ideella föreningar kan anordna lotterier. Kultur- och fritidskontoret är myndighet för registrering, tillstånd och tillsyn när det gäller lotteriärenden som redovisas i Sala kommun. Tillsynen gäll...

 • Paraplyprojekt småortsutveckling - Ansökan

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-19 16:45

  Paraplyprojekt inom Leader Nedre Dalälven som ger föreningar möjlighet att söka stöd till mindre så kallade delprojekt eller aktiviteter upp till 30 000 kronor.

 • Skönare stad, Kulturfond - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-10 14:40

  Medel ur Sala Sparbanks kulturfond kan sökas till följande ändamål: Utsmyckning av offentliga platser och byggnader, bevarande av konstverk eller minnesmärken av historiskt eller annat intresse. ...

 • Sociala föreningar, projektbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:52

  Kultur och fritid i Sala lämnar bidrag till föreningar verksamma i Sala kommun. Projektbidraget avser att stödja pensionärsföreningarna i deras friskvårdsarbete.

 • Stipendier - kultur och fritid

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-17 10:37

  Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år medel för att stimulera speciella föreningsinsatser och kulturgärningar. Medel kan även sökas av dem som på något sätt bidragit till att försköna Sala k...

 • Studieförbund, kommunalt bidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-12-20 16:02

  Bidraget avser att stödja studieförbund med verksamhet i Sala kommun.

 • Ungdomsverksamhet, bidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-14 19:38

  Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet består av två delar: lokalbidrag aktivitetsbidrag Det lokala aktivitetsstödet avser att stimulera föreningen till organiserade aktiviteter för barn och...

 • Utbildningsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 13:26

  Kultur och fritid ger stöd och bidrag till föreningslivet i Sala. Bidragen avser att vara ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så må...