StartKommun och politikPolitiska sammanträden
Kategori

Politiska sammanträden

Publicerad 2017-12-21
Uppdaterad 2019-06-11 09:33
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Bygg- och miljönämndens sammanträden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:26

  Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av miljö- och hälsoskydd, livsmedelshygien samt alkohol och tobak.

 • Funktionsrättsrådet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:25

  Kommunala funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrade.

 • Kommunfullmäktige - Lyssna

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:25

  Kommunfullmäktiges direktsända sammanträden sparas för att du ska kunna lyssna i efterhand. Du kan även lyssna på kommunfullmäktiges direktsända sammanträden i vår webbradio.

 • Kommunfullmäktiges sammanträden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:13

  Normalt sammanträder kommunfullmäktige kl 19.00 i Ekebyskolans aula. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:25

  Kommunstyrelsens ledningsutskott är kommunstyrelsens beredande organ för kommunövergripande frågor.

 • Kommunstyrelsens sammanträden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:23

  Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

 • Kultur- och fritidsnämndens sammanträden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:24

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för förverkligandet av kommunens kultur- och fritidspolitiska mål.

 • Pensionärsrådet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:24

  Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

 • Skolnämndens sammanträden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:24

  Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande.

 • Vård- och omsorgsnämndens sammanträden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:24

  Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och ärenden inom det sociala området.