Lov och ledigheter

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Vårt uppdrag är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, enligt skolans mål som finns i läroplanen. Därför är det viktigt att eleverna är på plats i skolan och tar del av det som sker där. Det går inte alltid. Elever blir sjuka eller behöver vara lediga av olika skäl. Rektor har rätt att bevilja kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledigheter beviljas. Vad som är korta eller långa ledigheter eller synnerliga skäl framgår inte av lagstiftningen. Det måste bedömas från fall till fall.1. Läsåret och skollov

Enligt nuvarande förordningarna skall läsåret börja i augusti och sluta i juni, samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.

Kommande års läsårstider fastställs normalt i oktober varje år. 

Vi har höstlov, jullov, sportlov, påsklov, ett långt sommarlov och ytterligare några helgdagar som vi hoppas i huvudsak skall räcka till den ledighet som barnen behöver.