Trafik och resor - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Trafik och resor

Sala kommun • Org.enhet: Samhällstekniska enheten

Senast uppdaterad: 2016-07-15

Senast uppdaterad: 2016-07-15CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Välkommen till huvudsidan för kommunens verksamhet när det gäller trafikfrågor. Här hittar du information och nyheter om gator, vägar, torg och marknad, belysning, cykelvägar, lekplatser, snöröjning och mycket mer som kommunen ansvarar för.