Omsorg och hjälp

Sala kommun • Org.enhet: Vård och omsorg

Senast uppdaterad: 2017-07-01

Senast uppdaterad: 2017-07-01


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

LSS, bistånd, anhörigstöd, boenden, dagverksamhet, hemtjänst, socialtjänst, räddningstjänst med mera.