Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Sala kommun • Org.enhet: Räddningstjänsten Sala-Heby

Senast uppdaterad: 2016-05-30

Senast uppdaterad: 2016-05-30CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA innebär att ha ordning och reda i sitt brandskydd, att minimera skadorna om olyckan är framme genom interna regler, kontroller och tekniska brandskydd. Alla företag och organisationer är enligt Lagen om Skydd mot olyckor (LSO), skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.