Planprocessen - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Planprocessen

Sala kommun • Org.enhet: Plan- och utvecklingsenheten

Senast uppdaterad: 2016-09-12

Senast uppdaterad: 2016-09-12CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kommunens planprocesser omfattar dels arbete med översiktsplaner och dels löpande arbete med detaljplaner. Planprocesserna regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Kraven är inriktade på att planeringsarbetet ska ske med öppenhet och insyn och att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen.