Budget- och skuldrådgivning - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Budget- och skuldrådgivning

Sala kommun • Org.enhet: Juridiska enheten

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Senast uppdaterad: 2016-06-01CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Skuldsaneringslagen ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna och därigenom komma ur en helt hopplös situation. Det är en djupt mänsklig lag som är bra för samhället och de drabbade eftersom det ger en chans att få ordning på sitt liv och inte ligga andra till last.