Vård- och omsorgsboende

Sala kommun • Org.enhet: Vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Vård- och omsorgsboende vänder sig till personer där insatserna i annan form eller på annat sätt exempelvis hemtjänst eller andra insatser inte är tillräckliga. Det är en boendeform för personer med omfattande behov av omvårdnad, tillsyn och vård som inte kan ges i det egna hemmet. Målet är att erbjuda bästa möjliga omvårdnad. En kontaktman utses till varje boende med extra ansvar för att skapa kontinuitet i omvårdnaden, samt att brukare och anhöriga skall känna största möjliga tillit till att brukaren får optimal service och omvårdnad på boendet.