Korttidsboende - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Korttidsboende

Sala kommun • Org.enhet: Vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad: 2016-10-27

Senast uppdaterad: 2016-10-27CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

När kommunen inte kan tillgodose dina behov med hemtjänst kan det bli fråga om en korttidsvistelse på Jakobsbergsgården, Parklängan 1. Man är på korttids under en kortare tid och inriktningen är vardagsrehabilitering med mål att kunna återgå till hemmet. Under tiden man vistas på Parklängan 1 görs en vårdplanering tillsammans med dig, anhörig, biståndshandläggare och vid behov även sjuksköterska, arbetsterapeut för att se över dina framtida hjälpbehov.

  • Jakobsbergsgården - Parklängan 1

    Senast uppdaterad: 2017-01-18 06:35
    Parklängan våning 1 består av 19 korttidsplatser för personer med olika behov samt funktionshinder. Varje lägenhet består av 1 rum ...