Trygghetsjour - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Trygghetsjour

Sala kommun • Org.enhet: Äldreomsorg (ÄO)

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Trygghetslarm är ett hjälpmedel med vilket man kan tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Trygghetsjouren är den larmcentral som tar emot samtal från trygghetslarmen som används i hemmet.