Störningsjour - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Störningsjour

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-28

Senast uppdaterad: 2016-04-28CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommun har ingen övergripande störningsjour. Vid vissa icke-akuta störningar, se vår självservicetjänst.

Vanliga problem som normalt inte handläggs av miljöenheten (en del kommer troligen att läggas till som nya kontaktobjekt med mer information):

  • Sophantering handläggs i Sala kommun av tekniska kontoret (vx 0224-74 70 00) och i Heby kommun av VafabMiljö (vx 021-39 35 00).
  • Renhållning av gator, torg och parker samt skadedjur i offentlig miljö. Kontakta istället tekniska kontoret i Sala kommun (vx 0224-74 70 00) eller mark och planering (vx 0224-36000) i Heby kommun.
  • Störningar från grannar. Hyresgästföreningen hjälper sina medlemmar, kontakta annars fastighetsägarens störningsjour.
  • I arbetsmiljöfrågor ska arbetsmiljöverket kontaktas.
  • Synpunkter på boendemiljö, slitage, estetiska frågor eller ekonomisk kompensation för störning. I första hand kontaktas fastighetsägaren eller förvaltaren. Medlemmar i Hyresgästföreningen kan sig vända dit, alternativt kan hyresnämnden kontaktas.
  • Securitas störningsjour (för Salabostäder) - 010-470 57 69
  • Elnätsstörningar (Sala-Heby Energi; felanmälan nätter/helger) 021 - 35 17 70