Socialjour - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Socialjour

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-28

Senast uppdaterad: 2016-04-28CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Du kan alltid få akut social hjälp i Sala. På kontorstid kontaktar du Barn & ungdomsgruppen hos Individ- och familjeomsorg, övrig tid socialjouren. Det kan vara akuta ingripanden på grund av barn som far illa, missbruk eller psykisk sjukdom. Men det kan också handla om att du vill ha information, stöd och service.