Kvinnojour och mansjour - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Kvinnojour och mansjour

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-28

Senast uppdaterad: 2016-04-28CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kvinnojouren tar emot kvinnor som utsätts för våld. Det finns också flera organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Västmanlands län har även ett kriscentrum för män som upplever en kris i relationen med sin partner eller sina barn.

Sala kvinnojour skapad som objekt och länkad till kategorin. 

Kontaktobjekt borde skapas för alla objekt listade nedan. Kan bli upp till redaktören att göra det jobbet.