Kristeam och krishantering

Sala kommun • Org.enhet: Vård och omsorg

Senast uppdaterad: 2016-07-06

Senast uppdaterad: 2016-07-06


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Den kommunala POSOM-gruppen ger krisstöd till Salabor som drabbats av en allvarlig händelse inom kommunen eller på annan ort/land. Kommunens POSOM-grupp är organisatoriskt knuten till Vård- och omsorgsnämnden.