Kommunalt och statlig lantmäteri - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Kommunalt och statlig lantmäteri

Sala kommun • Org.enhet: Kart/mät

Senast uppdaterad: 2016-09-02

Senast uppdaterad: 2016-09-02CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

De 39 kommunala lantmäterimyndigheterna runtom i Sverige ansvarar för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar. Det innebär handläggning av ärenden inom bland annat fastighetsbildning, -bestämning och -registrering. De kommuner som inte har en lantmäterimyndighet (som Sala) har istället en kommunal representant för Lantmäteriet, förrättningslantmätaren.