Rådgivning och tips - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Rådgivning och tips

Sala kommun • Org.enhet: Byggenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-27

Senast uppdaterad: 2016-04-27CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Energirådgivning kan vara början på ditt energibesparingsarbete. Alla kommuner har tillgång till en energi- och klimatrådgivare som gratis och opartisk kan hjälpa dig att få ner din energiförbrukning. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänhet, företag och organisationer i Sala kommun.