Skicka förslag - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Skicka förslag

Sala kommun • Org.enhet: Juridiska enheten

Senast uppdaterad: 2016-04-27

Senast uppdaterad: 2016-04-27CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Du som bor i Sala kommun och har idéer på förändringar i kommunen kan lämna in ett så kallat medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det är en viktig del i Sala kommuns strategi att föra en aktiv dialog med dig som medborgare och att möta framtidens krav på demokrati och utveckling.

Det finns ingen åldersgräns, så även barn och ungdomar kan lämna förslag. Rätten gäller även utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt. Kanske just du har oprövade idéer som vi kan bygga vidare på.