Parkering - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Parkering

Sala kommun • Org.enhet: Samhällstekniska enheten

Senast uppdaterad: 2016-07-12

Senast uppdaterad: 2016-07-12CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I Sala centrum parkerar du gratis med P-skiva. Parkeringsskivan finns i lådor vid alla större p-platser, i många av våra affärer, på biblioteket och på medborgarkontoret i kommunhuset. Reglerna för hur du använder P-skivan står angivet på baksidan av skivan. Om du skulle sakna P-skiva kan du skriva tydligt på en lös lapp när du började parkeringen och lägga den synligt i bilens vindruta.