Gräva och schakta: Tillstånd - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Gräva och schakta: Tillstånd

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Senast uppdaterad: 2016-06-01CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Det är enligt miljöbalken förbjudet att utan anmälan använda avfall till anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa. Om föroreningsrisken är mer än ringa krävs tillstånd från länsstyrelsen. Schaktmassor är i regel att betrakta som avfall.