Trafik och gator - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Trafik och gator

Sala kommun • Org.enhet: Samhällsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad: 2017-02-27

Senast uppdaterad: 2017-02-27CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Enhet Gata/park som lyder under tekniska kontoret är väghållare och ansvarig för alla gator inom ett område som sträcker sig från Ängshagen och Silvergruvan i söder till Skuggan och Norrängen i norr.