Pensionärsrådet

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-27

Senast uppdaterad: 2016-04-27


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kommunala pensionärsrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

Kommunen skall informera rådet om de planer till förändring av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet. Rådets synpunkter skall inhämtas i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.