Snöröjning och sandning

Sala kommun • Org.enhet: Gata/park

Senast uppdaterad: 2016-09-06

Senast uppdaterad: 2016-09-06


Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Här kan du få svar på några av alla de frågor som dyker upp i snöröjningstider om var, när och i vilken ordning det plogas och röjs på kommunens, sammanlagt, dryga tio mil av gångbanor, cykelbanor och gator.

Är du osäker om "din" gångbana skall snöröjas eller användas som snöupplag, kontakta eller besök enhet gata/park, polisen eller biblioteket där det finns kartor och förteckningar över de gångbanor som skall hållas öppna vintertid.

För karta som visar trottoarer där fastighetsägaren skall sköta snöröjning, se relaterade länkar. I de fall som trottoaren har ersatts av en gång- och cykelbana ska kommunen sköta den.

 1. A-B-C-gator

Gatorna i Sala är uppdelade i tre typer: A-, B- och C-gator. Lista över A- och B-gator hittar du bland relaterade dokument, medan övriga gator är C-gator.

A-gator - inom centrum och viktigare matargator

  • För att underlätta framkomligheten för fotgängare undanskottas och upplägges is och snö i vall mot körbanan av fastighetsägaren.
  • Snövallarna bortforslas av gata/park.
  • Sandning av gångbanor utföres av fastighetsägaren.

B-gator - matargator inom bostadsområden och gator inom kedje- och radhusområden

  • Gata/park bortforslar vid behov den på gångbanorna kvarliggande snön.
  • Sandning av gångbanorna utföres av fastighetsägaren.

C-gator - bostadsgator

  • Snön får ligga kvar på gångbanorna.
  • Bortforsling sker normalt inte.
  • I de fall gångbanorna inte är snöbelagda ansvarar fastighetsägarna för sandning mot halka.