Rådgivande organ - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Rådgivande organ

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde, kommunbygdefrågor och brottsförebyggande arbete. I de kommunala samverkansråden kan ingå förtroendevalda från kommunstyrelsen, olika kommunala förvaltningsområden, myndigheter, näringsliv och/eller intresseorganisationer. Råden sorterar under kommunstyrelsens ansvar.