Rådgivande organ

Sala kommun • Org.enhet: Administrativa enheten

Senast uppdaterad: 2017-09-22

Senast uppdaterad: 2017-09-22


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde, kommunbygdefrågor och brottsförebyggande arbete. I de kommunala samverkansråden kan ingå förtroendevalda från kommunstyrelsen, olika kommunala förvaltningsområden, myndigheter, näringsliv och/eller intresseorganisationer. Råden sorterar under kommunstyrelsens ansvar.