Renhållning och snöröjning - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Renhållning och snöröjning

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Enheten Gata/park ser till att kommunens gator och vägar är rena. Här kan du få svar på några av alla de frågor som dyker upp i snöröjningstider om var, när och i vilken ordning det plogas och röjs på kommunens, sammanlagt, dryga tio mil av gångbanor, cykelbanor och gator.