Arbete för ungdomar - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Arbete för ungdomar

Sala kommun • Org.enhet: Arbete och försörjning

Senast uppdaterad: 2016-09-22

Senast uppdaterad: 2016-09-22CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Enligt Skollagen har kommunerna ett aktivitetsansvar för ungdomar . Detta innebär att hemkommunen ska hålla sig informerad om hur icke skolpliktiga ungdomar som inte fyllt 20 år är sysselsatta, samt erbjuda ungdom lämpliga individuella åtgärder som ska leda till studier, arbete eller praktik. I vår kommun är det Ung Start - Navigatorcentrum som bedriver verksamheten för att hjälpa ungdomar till sysselsättning.