Upphandling och inköp

Sala kommun • Org.enhet: Ekonomikontoret

Senast uppdaterad: 2016-05-10

Senast uppdaterad: 2016-05-10


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommun upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 250 miljoner kronor. All upphandling sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Sala kommuns upphandlingspolicy.