Upphandling och inköp - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Upphandling och inköp

Sala kommun • Org.enhet: Ekonomikontoret

Senast uppdaterad: 2016-05-10

Senast uppdaterad: 2016-05-10CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommun upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 250 miljoner kronor. All upphandling sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Sala kommuns upphandlingspolicy.