Serveringstillstånd - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Serveringstillstånd

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället.