Förvärvstillstånd - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Förvärvstillstånd

Sala kommun • Org.enhet: Administrativa enheten

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Senast uppdaterad: 2016-06-01CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Den som har förvärvat en fastighet genom köp, byte eller gåva i ett glesbygdsområde behöver i många fall ett förvärvstillstånd som söks hos Länsstyrelsen. Vilka områden som räknas som glesbygd hittar du på Länsstyrelsens hemsida.