Cisterner

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Om du har en cistern så ska den regelbundet kontrolleras för att förebygga eventuellt läckage. Vid installation eller skrotning kan det behövas tillstånd. Förvaring av brandfarliga vätskor sker vanligtvis inomhus, utomhus eller under jord i olika typer av öppna, ej trycksatta, cisterner. Till brandfarliga vätskor hör bl.a. eldningsolja och spillolja. En cistern kan vara utformad med olika typer av korrosionsskydd s.k. S- och K-cisterner. S-cisterner har mindre god korrosionsbeständighet jämfört med en K-cistern.