Bygglov

Sala kommun • Org.enhet: Byggenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Innan någon typ av byggnation äger rum bör man kontrollera vilka möjliga tillstånd som kan krävas. Om man bygger utan bygglov kan konsekvenserna bli kostsamma.