Företag, stöd och rådgivning - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Företag, stöd och rådgivning

Sala kommun • Org.enhet: Företagarcentrum Sala

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Senast uppdaterad: 2016-06-07CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Företagarcentrum (FtgC) är en samlad organisation för det lokala näringslivsarbetet i kommunen. Basverksamheten ska utgöra en arena för dialog, möten och riktade aktiviteter. Den här delen av webbplatsen är under uppbyggnad och det kan dröja innan något dyker upp. Tills dess, kontakta Företagarcentrum direkt om du har frågor.