Elevpraktik, PRAO - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Elevpraktik, PRAO

Sala kommun • Org.enhet: Skolkansliet (Barn och utbildning)

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Senast uppdaterad: 2016-06-01CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) kan ta form på flera olika sätt. I Sala används metoder så som företagsforskning, yrkeslivs-/teamdagar, studiebesök, en vecka på en arbetsplats, samt en del andra intressanta och involverande aktiviteter.