Lärpraktik, VFU - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Lärpraktik, VFU

Sala kommun • Org.enhet: Skolkansliet (Barn och utbildning)

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Senast uppdaterad: 2016-06-01CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av lärarutbildningen. Denna innebär att blivande lärare ges en möjlighet att praktisera i kommunens skolor, förskolor och fritidshem.