Miljö i skolan - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Miljö i skolan

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Många av dagens elever har problem med allergier och överkänslighet av något slag. Av denna anledning är det kritiskt att de ansvariga inom skolorna ser till att potentiella miljö- och hälsoproblem förebyggs så långt som det är möjligt.