Modersmål, studiehandledning - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Modersmål, studiehandledning

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-10-21

Senast uppdaterad: 2016-10-21CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Svenska skolmyndigheter har genom grundskoleförordningen beslutat om kommunens skyldigheter att komplettera den modersmålsinlärning som sker i hemmet med modersmålsundervisning som anordnas av skolan.