Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-04-28

Senast uppdaterad: 2016-04-28


Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

.

Åtgärdsprogram

Du som behöver särskilt stöd ska få ett åtgärdsprogram. Syftet med det är att se till att ditt behov tillgodoses. Med hjälp av åtgärdsprogrammet kan personalen planera och utveckla den pedagogiska verksamheten så att du får det särskilda stöd som du behöver. Du får samtidigt en skriftlig bekräftelse på vilket stöd skolan ska ge dig.

Individuell utvecklingsplan

Åtgärdsprogrammet är inte samma sak som den individuella utvecklingsplanen. Information om individuell utvecklingsplan hittar du under grundskola gymnasieskola i vänstermenyn. Mer information om elevstöd hittar du på skolornas egna webbplatser. Du kan också kontakta rektorn på din skola om du vill veta mer.