Vilket stöd finns det? - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Vilket stöd finns det?

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-04-28

Senast uppdaterad: 2016-04-28CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Beroende på behov så finns det en mängd olika stöd som eleverna kan erbjudas av kommunen. Förutom det som kan göras i skolorna med anpassad undervisning/studiegång och tillgång till specialiststöd så finns det också insatser som kan göras enligt lagen om stöd och service (LSS).