Extra anpassning, särskilt stöd - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Extra anpassning, särskilt stöd

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-10-21

Senast uppdaterad: 2016-10-21CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Skolan ska ge alla elever en chans att kunna göra sitt bästa även om det kan finnas många olika hinder i vägen för dem. Oavsett om hindren är sociala förhållanden, funktionsnedsättning, sjukdom eller andra skäl så ska orsakerna utredas och en insats göras för att varje elev ska nå längre i sin kunskapsutveckling.