SFI och samhällsorientering - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

SFI och samhällsorientering

Sala kommun • Org.enhet: Vuxnas lärande

Senast uppdaterad: 2016-12-13

Senast uppdaterad: 2016-12-13CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. När du läser samhällsorienteringen (SO) lär du dig om det svenska samhället.