Grundsärskola - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Grundsärskola

Sala kommun • Org.enhet: Grundsärskolor i kommunen

Senast uppdaterad: 2017-02-03

Senast uppdaterad: 2017-02-03CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Grundsärskolans undervisning är anpassad för elever med lindrig utvecklingsstörning. Kursplanen innehåller samma ämnen som grundskolans, men undervisningen sker i små grupper och är konkret med individanpassat material. I varje klass finns, förutom läraren, minst en elevassistent. Eleverna får också träning i socialt samspel, självkännedom och livskunskap.