Grundskolor - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Grundskolor

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-05-18

Senast uppdaterad: 2016-05-18CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Totalt i kommunen finns 13 grundskoleenheter, varav fem ligger i Sala tätort. Det finns ca 200 barn i förskoleklass (6-åringar) och ca 2 000 elever i grundskolan.