Översiktsplan - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Översiktsplan

Sala kommun • Org.enhet: Plan- och utvecklingsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen är vårt verktyg för att visa hur vi på lång sikt vill att kommunen ska utvecklas med hänsyn till bland annat miljö och resurshushållning. Kommunens nuvarande plan har bedömts vara inaktuell, och därför har arbetet med att ta fram en ny plan inletts.