Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sala kommun • Org.enhet: Plan- och utvecklingsenheten

Senast uppdaterad: 2016-09-02

Senast uppdaterad: 2016-09-02


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

En detaljplan reglerar hur marken och vattnet får användas och vad som får byggas på en fastighet. Områden där man inte har behov av att reglera saker i detalj men där man fortfarande vill bevara olika värden - som i en kulturmiljö - kan dessa regleras genom en områdesbestämmelse. Detaljplaner finns för nästan all mark i tätorterna och för en del områden på landsbygden, bland annat fritidshusområdena.