Avlopp - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Avlopp

Sala kommun • Org.enhet: Samhällsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad: 2016-07-22

Senast uppdaterad: 2016-07-22CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Av kommunens befolkning är en stor majoritet anslutna till kommunens avloppsreningsverk. Flertalet av de som bor utanför tätort har enskilt avlopp.