Samhällsutveckling och hållbarhet - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Samhällsutveckling och hållbarhet

Sala kommun • Org.enhet: IT-enheten

Senast uppdaterad: 2016-06-21

Senast uppdaterad: 2016-06-21CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare är komplext. Mått från många olika delar och aspekter av hur samhället utvecklas behövs. Här redovisas mått av olika slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om kommunen som samhällsbyggare. Kommunchefen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna och dess budget.